İcra Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren, Deva Hukuk Bürosu, senet karşılığı ya da senetsiz alacakların tahsiline yönelik icra avukatı ekibiyle, ilamsız (adi) ve ilamlı, kambiyo senedine dayalı icra takibi işlemleri başta olmak üzere tüm icra hukuku işlemlerine ilişkin danışmanlık ve temsil alanında hizmet vermektedir.

Deva Hukuk Bürosu, İstanbul icra avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsiliihtiyati haciz ve alacak takibi konularına ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. İcra avukatlarımız tasarrufun iptali, haciz işlemlerimenfi tespit, karşılıksız çek ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İcra & İflas Hukuku ve Alacak Takibi

Kişiler iş, sağlık ve diğer ihtiyaç ve amaçlar ile kişi ve kurumlarla borç ilişkisi içerisine girmektedir. Fakat bazı durumlarda kişiler üstlenilen borçlarını ödeyememekte ya da ödememektedir. Bu yüzden alacağını elde edemeyen alacaklılar mağduriyet yaşamakta ve bu kişiler alacağını tahsil etmek için çeşitli arayışlara girmektedir.

İcra ve İflas hukuku, Borçlarını zamanında ve kendi rızası ile ifa etmeyen borçlulara karşı; alacaklıların alacaklarına nasıl ulaşacağı düzenlemiştir. Alacaklının talebinin ardından borcunu ödeyemeyen veya ödemeyen borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarına ve çeşitli haklarına, devlet zoruyla el konulmasını ve bunların satışı suretiyle paraya çevrilmesi ve alacaklının alacağını tahsil etmesini İcra hukuku düzenlemektedir. Borçlunun iflasına karar verilmesinin ardından taşınır ve taşınmaz haczedilebilen bütün mal varlığının ve haklarının, icra yoluyla paraya çevrilerek, alacaklıların alacağını almasını sağlayan takip yolunu ise  İflas Hukuku düzenler.

İstanbul İcra Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

  • İcra takibi hazırlanması ve icra takibi
  • Haciz işlemleri
  • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
  • İflasın ertelenmesi davaları ve takibi
  • İflas hukuku işlemleri
  • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
  • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
  • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi