Yazılar

Trafik Kazası Sebebiyle Vefat Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik Kazası Sebebiyle Vefat Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazaları sebebiyle ölüm halinde vefat edenin mirasçılarının ve daha genel olarak vefat edenin desteğinden yararlanan tüm kişilerin, kazaya sebep olan kusurlu aracın sürücüsünden, sahibi/işleteninden ve aracı sigortalayan sigorta şirketinden (poliçe teminat limitiyle sınırlı olarak) destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkı vardır.

Ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişilerin (örneğin ölenin eşi, çocukları, anne, babası, kardeşleri, bakımını üstlendiği kimseler) tazminat alacağı, kazaya karışan tarafların kusur durumu, vefat eden kişinin gelir durumu ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde ölenin desteğinden istifade eden kişilere hayatın olağan akışı halinde yapacakları desteğin süresi ve miktarı dikkate alınarak yapılacak aktüerya hesabı üzerinden tespit edilmektedir. Bu sebeple destekten yoksun kalma hesaplaması her somut olayın durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Kazaya karışan tarafların kusur oranları, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kazaya sebep olan eylemin/ihlalin niteliğine göre tespit edilmektedir.

Ölüm olayı sebebiyle acı ve ıstırap yaşayan ölenin en yakınlarının kusuruyla kazaya sebep olan aracın sürücüsünden ve aracın sahibi/işleteninden manevi tazminat talep etme hakkı da vardır.

İstanbul – Gaziosmanpaşa bölgesinde yer alan Deva Hukuk Bürosu dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Deva Hukuk Bürosu / +90 (212) 537 90 33

Av. Ahmet KARAKUŞ / +90 (541) 865 51 42

Bir cevap yazın :

* Your email address will not be published.